Oslo Storbymenighet > Kontakt
 


Kontakt oss
Gudstjenester
Alle gudstjenestene feires i Eilert Sundts gate 37 i lokalene til den tyske menigheten i Oslo. Kirken ligger bak slottet i en villa ikke langt fra Uranienborg kirke, vegg i vegg med Saga hotell.
 
Menighetens kontor 
ligger i Ebbells gate 1 i 4.etasje og er betjent av pastor Gunnar Johnsen.
Adresse: Ebbells gate 1, 0183 Oslo
Telefon: 46 78 56 10
E-post: oslostorbymenighet@frikirken.no
 
Viktige navn og telefonnummer:
Pastor: 
Gunnar Johnsen t: 91 75 99 58
 
Innvandrerkonsulent:
Mozhgan Rad t: 924 64 341
Epost: mozhgan.rad@frikirken.no
 
Eldsteråd:
Else Marie Standal t: 99 16 99 16
Øyvind Nordli t: 95 15 69 29
 
Leder husfellesskapsteam:
Øyvind Nordli t: 95 15 69 29
 
Leder barneteam
Gunhild Grande Stærk t: 411 78 086
 
Leder gudstjenesteteam:
Heidi Zangi: 93 05 45 17
 
Kontaktperson lovsang:
Mette Kristensen: 45 22 16 96
 
Kontonummer og givertjeneste:
Innbetalinger og gaver overføres menighetens konto: 8220 02 86436.

VIPPS: 127424. Alle gaver gitt på Vipps går til Frikirkens misjonsarbeid.

18. september 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Frikirken Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort