Oslo Storbymenighet > Om oss
 


Om oss
Storbymenigheten ønsker å ta Bibelens ord på alvor når det i Galaterne 3, 28 står: ”Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann eller kvinne. Dere er alle én i Jesus Kristus.”

 Vi tror at vår visjon er å være en flerkulturell menighet. Vi vil leve menighet og forkynne evangeliet om Guds rike og
Jesus Kristi nærvær i ord og handling. Vi ønsker å være en evangeliserende menighet. 

Vi tror at å leve menighet først og fremst handler om relasjoner. Vi vil prioritere relasjoner og ikke aktiviteter. Vi er en menighet som har norsk som felles språk, men der forståelsen er internasjonal.Oslo Storbymenighet har to hovedsøyler i sitt arbeid, gudstjenestene og husfellesskapene.

Velkommen til fellesskapet!
18. september 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Frikirken Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort